Fosweb er sentralt verktøy for kommunikasjon mellom konsesjonærer, og mellom konsesjonær og systemansvarlig. Per i dag benyttes Fosweb for innrapportering av kraftsystemdata (energilovforskriften § 6-1), overføringsgrenser (fos § 7), driftsstans (fos § 17) og FASIT-rapportering (fos § 22). Fosweb vil også utvides til å omhandle funksjonalitet i anlegg (fos § 14), egen løsning for å håndtere energilovsforskriftens krav i §6-1 3. ledd, planer for gjenoppretting av normal drift ved driftsforstyrrelser (fos § 12) og planer for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF) (fos § 13).

Det er viktig for oss å ha en god dialog med brukerne, og få innspill på hvordan verktøyet kan benyttes og utvikles best mulig. Målet er at nytteverdien skal være høyest mulig for både brukere og systemansvarlig. Møtedagen vil inneholde gjennomgang av endringer i eksisterende løsninger, informasjon og mulighet for innspill til nye løsninger samt dialog om ofte opplevde utfordringer og beste praksis.

 

Agenda

12:00 Innledning, oppsummering siden sist etc, praktisk info
12:20 TUF og gjenopprettingsplaner i Fosweb
13:00 Pause
13:10 Fos § 14- løsning i Fosweb
13:40 Informasjon om ny funksjonalitet og kommende planer Kraftsystemdata
14:10 Pause
14:20 Informasjon om ny funksjonalitet og kommende planer Driftsstans
14:50 Avslutning og informasjon om nytt forum i høst

Møtelink til Teams sendes ut til de påmeldte. Frist for påmelding er torsdag 11.juni.

Ved spørsmål om det faglige programmet kontakt Marit Weber Larssen (marit.larssen@statnett.no) eller Hans Olav Ween (hans.ween@statnett.no). Dere kan også kontakte hanne.finstad@statnett.no for praktiske spørsmål.

Meld deg på ved å trykke på denne linken

 

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper å se flest mulig!!