24. januar 2020 godkjente ACER endelig forslag til rammeverk for implementering av balanseplattformene, sammen med forslag til metode for prising av balanseenergi og overføringskapasitet. Rammeverket og metodene er en del av implementeringen av den europeiske forordningen for balansering, Electricity balancing guideline.

 

TSOene via ENTSO-E ønsker å informere og få innspill fra interessenter om videre arbeid, og inviterer derfor til et åpent og digitalt møte 13. juli.

 

Mer informasjon om møtet og link til påmelding er publisert på nettsiden for Nordic Balancing Model.