Dialogforumet vil ha en rådgivende funksjon overfor systemansvarlig om hva som anses som viktige områder for samarbeid og dialog:

  • Avklare dialog- og samarbeidsbehov og forventninger til samarbeidet
  • Evaluere samarbeidet og foreslå forbedringer og tilpasninger av ulike fora for informasjon og samarbeid, etter erfaringer og endringer i behov
  • Vurdere og anbefale tiltak for informasjonsdeling
  • Avklare bransjens involvering i konkrete utviklingstiltak og generelle rammer for dette
  • Utarbeide en omforent overordnet plan for dialog og samarbeid for kommende år

Du finner agenda, underlag og referat fra møtene i dokumentlisten under.