Du er velkommen til å delta på vårt webinar for interessenter, der vi vil presentere et oppdatert veikart for implementeringen av NBM. Veikartet vil være grunnlag for TSOenes forslag til ny tidsfrist for implementering av 15-minutters avregning. Veikartet vil bli lagt ut til offentlig høring.

Tidspunkt: 29. Mai kl 9:00-11:00

Lenke til webinaret: https://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=320795&mediaId=18f6e0c2-00090070-4affec2f-6jgj-copy-0fDE-copy&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=false&repeat=false&sharing=false