Det er viktig for oss å ha en god dialog med ditt firma som brukere og få innspill på hvordan verktøyet kan fungere best mulig. Møtedagen vil inneholde gjennomgang av endringer i løsningene, ofte opplevde utfordringer og beste praksis.

Hold av dagen onsdag 19.juni 2019 på Gabelshus Hotell, Gabelsgate 16, Oslo

Ta kontakt med marit.larssen@statnett.no for mer informasjon om programmet samt påmelding.