Takk for et godt møte i Bergen. Nedenfor ligger nå presentasjoner holdt i møtet samt referat sendt til NVE.

Agenda

1000 Velkommen, Håkon Borgen - Statnett
1020 Regional nettutvikling, Eirik Gullesen - Statnett
1100 Pause
1110 Vurdere forsyningssikkerhet, Karin Løvebrant Væstermark - Statnet
1130 Vurdere forsyningssikkerhet i regionalnettet, Odd Henning Abrahamsen - Lyse Elnett
1200 Lunsj
1300 Nettutvikling Sør-Rogaland, Lars Martin Hytten - Statnett
1320 Balansert kraftsystemutvikling med miljøperspektiv, Helene Ødven - FNF Hordaland
1340 Pause
1350 Workshop: hvordan samarbeide om nettutvikling?
1440 Oppsummering gruppearbeid og avslutning
1515 Takk for denne gang