Statnett er ansvarlig for utvikling av det norske transmisjonsnettet for strøm. I Nettutviklingsplanen gir vi interessenter og kunder en sammenhengende beskrivelse av våre planer, og hvilke drivere og muligheter vi ser på lengre sikt. For å fatte gode beslutninger på vegne av samfunnet er vi avhengige av samarbeid og dialog om nettplanleggingen. Vi ønsker løpende dialog gjennom flere kanaler. Ambisjonen for møtene er at de skal være en arena som gir utgangspunkt for godt samarbeid, innspill og dialog om nettutvikling gjennom hele året.

Mer informasjon om hvert møte finner du her:

Bergen 2.mai

Stjørdal 15.mai 

Gardermoen 21.mai

Tromsø 27.mai