1000       Introduksjon, Harris Utne, Statnett
1020       Nettutvikling i region Midt, Håvard Moen, Statnett
1050       Analyse av transportkanaler, Eirik Tømte Bøhnsdalen, Statnett
1130       Lunsj
1230       Balansert kraftsystemutvikling, Anders Kringstad, Statnett
1300       Utfordringer og virkemidler for å nå Norges klimamål, Børge N. Stafne, Enova
1315       Elektrifisering av fergeforbindelser, Anita Bjørklund, Vegdirektoratet
1330       Miljø- og klimaarbeid i Statnett, Ellen Torsæter Hoff, Statnett    
1350       Pause
1400       Workshop: hvordan samarbeide om nettutvikling?
1450       Oppsummering workshop og avslutning
1530       Takk for i dag

Skriftlige innspill på innhold i møtet i etterkant av møtet kan sendes til Tone Lye (se kontaktinfo nedenfor) innen mandag 27.mai kl 1200. Innspillene vil legges i en protokoll som vedlegg til offentlig referat som sendes NVE kort tid etter.