1100    Introduksjon, Håkon Borgen, Statnett
1120    Nettutvikling i region Nord, Bjørn Hugo Jenssen, Statnett
1200    Pause
1215    Behov og muligheter i regionen: Norge og Norden, Anders Kringstad, Statnett
1245    Lunsj
1345    Porteføljevurderinger og langsiktige drivere for investeringsnivå, Harris Utne og Tommy Haugen, Statnett
1400    Regionalt samarbeid, Nordkraft
1420    Pause
1430    Workshop: hvordan samarbeide om nettutvikling?
1510    Oppsummering gruppearbeid og avslutning
1545   Takk for i dag

Sted: Quality hotel Saga

Underlag til workshop og gruppeinndeling finner du her

Presentasjoner holdt i møtet finner du nedenfor.

Skriftlige innspill på innhold i møtet i etterkant av møtet, kan sendes til Tommy Haugen (se kontaktinfo nedenfor) innen fredag 7.juni. Disse innspillene legges ved det offentlige referatet som sendes NVE kort tid etter.