1000     Introduksjon, Grete Westerberg, Statnett
1010     Nettutvikling i region Sør og Øst, Harris Utne, Statnett
1045     Analyse av transportkanaler Sør og Øst, Eirik Tømte Bøhnsdalen, Statnett
1110     Nettplan Stor-Oslo status, Kristin Melander Vie, Statnett
1130     Lunsj
1230     Smart nettutvikling, effektivisering i tidligfase, Håkon Borgen, Statnett
1300     Kostnadsutvikling i prosjektene, Elisabeth Vike Vardheim, Statnett
1330     Pause
1345     Workshop: hvordan samarbeide om nettutvikling?
1430     Oppsummering gruppearbeid og avslutning
1515     Takk for i dag

Sted: Park Inn Gardermoen

Underlag til workshop og gruppeinndeling.

Presentasjoner holdt i møtet finner dere nedenfor.

Skriftlige innspill på innhold i møtet kan sendes til Tone Lye (se kontaktinfo nedenfor) innen fredag 31.mai kl 1200. Innspillene vil legges i en protokoll som vedlegg til offentlig referat som sendes NVE kort tid etter 31.mai.