Autofos vil bety at de selskapene som kobler seg på løsningen kan unngå å manuelt registrere samme anleggsdata både i egne kildesystemer og i Fosweb. Effekter av dette er spart arbeidstid og høyere datakvalitet.

Løsningen baseres på CIM-standarden som informasjonsgrensesnitt og ECP som informasjonsbærer, og tilpasses parameterlistene NVE har vedtatt for Fosweb. Løsningen utgjør en stor del av informasjonsmodellen som utvikles i bransjeinitiativet DIGIN og er derfor et viktig skritt mot en standardisert og digitalisert norsk kraftbransje. En slik standardisering og utvikling av løsningen vil også forenkle de lovpålagte informasjonsutvekslingskravene gitt av NVE og bidra til kompetanseheving hos konsesjonærer som deltar i løsningen.

Prosjektet startet for alvor i august 2018 og utviklingsfasen skal etter planen ferdigstilles primo 2020. Løsningen er i første omgang rettet mot nettkomponenter. Det er en målsetting at løsningen også på sikt skal kunne ivareta datautveksling for komponentdata i produksjonsanlegg. Prosjektet planlegger også å legge til andre verdiøkende tjenester i Autofos, som for eksempel eksport av nettmodeller i CIM-format.

Vi ønsker å informere om prosjektet og åpne for å få flere med inn i implementering og bruk av løsningen.