Som tidligere kommunisert på Samarbeidsforum DSO/TSO, Forum for systemtjenester og Referansegruppemøte NBM har Statnett pågående aktivitet for å vurdere dagens stasjonsgruppeinndeling.

Vi foreslå en ny inndeling/modell som samsvarer fremtidens behov med mer automatisert systemdrift og spesielt flaskehalshåndtering på en bedre måte.  

Endringene påvirker ikke bare Statnett, men også aktørenes prosesser og systemer. Derfor ønsker Statnett en dialog med bransjen for å finne en god løsning for alle involverte. Arbeidet pågår i Q1/2020 og er planlagt gjennomført via et serie av arbeidsmøter.   

Vi ønsker flere type aktører med; produsenter, aggregatorer, tjenestetilbydere, nettselskaper og  bransjeorganisasjoner.

 

Møtet finner sted:

Dato:Onsdag 22.1.2020 kl. 11:30-15:00

Sted: Statnetts lokaler, Nydalen Allé 33, Oslo

 

Det er mulighet å delta via Skype. Meld deg på ved å sende e-post til pasi.norrbacka@statnett.no innen 17. januar 2020

 

Det vil også være mulig å delta via Skype. Gi beskjed om dette.

 

Foreløpig agenda

 • Lunsj 11:30 - 12:00
 • Kort om bakgrunn og prosess
 • Status og hypoteser
 • Diskusjon
  • Utfordringer
  • Avhengigheter og konsekvenser
 • Videre arbeid
  • Møteplan
  • Samhandling
  • Dokumentasjon