Vi presenterer hovedpunkter fra analysen og legger opp til spørsmål og innspill. Selve rapporten vil bli offentliggjort på våre nettsider omtrent samtidig som frokostmøtet. 

Tid: Torsdag 6. desember kl. 8.00 til 10.00

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Det vil bli servert enkel frokost kl 08:00. 

Her kan du melde deg på frokostmøtet 

Vel møtt!

Kort om ny langsiktig markedsanalyse

I analysen drøfter vi hovedtrender og usikkerhetsmomenter ved utviklingen av kraftsystemet i Norden og resten av det nordvestlige Europa, dokumenterer våre forutsetninger og gir en kraftprisprognose med et relevant utfallsrom. I årets utgave har vi valgt å gå noe mer i dybden på markedsutviklingen i Norge og Norden. Her ser vi nærmere på følgende punkter:

  • mulige utbyggingsvolumer av lønnsom vindkraft i Norge uten subsidier
  • overordnet om samspillet mellom forbruk utbygging av vindkraft og behov for nett
  • konsekvenser av å legge ned kjernekraft og utviklingen mot strammere effektmargin i Norden
  • overordnet om prisforskjeller i Norge og Norden