Det er for tiden stor interesse for havvind, og vi vil i dette møtet informere om Statnetts pågående aktiviteter innenfor dette tema.

Agenda for møtet vil offentliggjøres i forkant. På grunn av usikkerhet knyttet til koronarestriksjoner vil dette møtet avholdes digitalt. Påmelding til møtet gjøres her.