Statnett og Glitre Energi Nett ønsker å legge til rette for elektrifisering av samfunnet. Vi arrangerer derfor en idédugnad for gründere, næringslivet, akademia og myndigheter. Målet er å skape en arena for nytenkning og utvikle forretningsideer innenfor to temaer:

  1. Fremtidens elektriske reiser og transport
  2. Smarte tjenester fra batterier

Deltagerne velger hvilket tema de ønsker å jobbe med og jobber sammen i mindre grupper. Resultatene fra idédugnaden vil gjøres offentlig tilgjengelig på Statnett og Glitre Energi sine hjemmesider.

Arrangementet er i DOGA sine lokaler i Oslo, Hausmanns gate 16, torsdag 16. april.

Foreløpig program:

08.00 Registreringen åpner
08.30 Velkommen ved Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Energi Nett
09.00 Innledning ved Siv Hilde Houmb. Tidligere gründer, jobber nå med
informasjonssikkerhet i Statnett
09.30 Gruppearbeid
14.00 Presentasjon av ideene
15.30 Premieutdeling ved Auke Lont, konsernsjef i Statnett
15.45 Slutt

Arrangementet er gratis, og alle deltakerne får servert lunsj. Det er begrenset antall plasser, og ved stor interesse må vi sette en begrensing på to personer per bedrift.

Påmeldingsfrist 5. mars. Meld deg på her


Deltakerne kan fritt bruke resultatene fra idédugnaden til eget bruk, forskning, videreutvikling og/eller kommersialisering så langt det ikke skjer på en måte som er utilbørlig overfor den som har avgitt informasjonen eller er i strid med lov. Deltakerne må selv passe på å ikke dele informasjon de ikke ønsker at andre deltakere skal kunne benytte.