FoU-konferansen ble avholdt 2. og 3. april 2019 på Meet Ullevål.

Her ble det presentert spennende foredrag på engelsk om pågående norske og nordiske forskning- og utviklingsprosjekter. Målgruppen var andre TSOer, DSOer, offentlige myndigheter og representanter for bransjen og forskningsinstitutter.

 

Hovedtemaene for de to dagene;

  • Betydningen av Statnetts forskning og utvikling nasjonalt
  • Bærekraftig Systemutvikling
  • Innovativ Teknologi
  • Smarte Nett
  • Nordisk og europeisk forskning og utvikling i dag

 

Sist, men ikke minst, på dag to ble det foredrag om hva som skjer innen forskning og utvikling i Skandinavia, presentert av hvert lands TSO-representant.

 

På konferansen fikk publikum blant annet få høre om

  • Siste resultater fra våre sentrale FoU prosjekter
  • Hvordan digitale stasjoner reduserer kostnader og øker sikkerheten
  • Hvordan droner, roboter og geiter! kan være løsningen
  • Hvordan vi kan fjerne problemer med ising
  • Utfordringer i det nordiske kraftsystemet

Presentasjonene fra konferansen finner du nederst på denne siden.