FoU-konferansen blir avholdt 2. og 3. april 2019 på Meet Ullevål.

Her vil du få spennende foredrag på engelsk om pågående norske og nordiske forskning- og utviklingsprosjekter. Målgruppen er andre TSOer, DSOer, offentlige myndigheter og representanter for bransjen og forskningsinstitutter.

Hovedtemaene for disse to dagene er

  • Betydningen av Statnetts forskning og utvikling nasjonalt
  • Bærekraftig Systemutvikling
  • Innovativ Teknologi
  • Smarte Nett
  • Nordisk og europeisk forskning og utvikling i dag

Sist, men ikke minst, på dag to vil det bli foredrag om hva som skjer innen forskning og utvikling i Skandinavia, presentert av hvert lands TSO-representant.

På konferansen vil du blant annet få høre mer om

  • Siste resultater fra våre sentrale FoU prosjekter
  • Hvordan digitale stasjoner reduserer kostnader og øker sikkerheten
  • Hvordan droner, roboter og geiter! kan være løsningen
  • Hvordan vi kan fjerne problemer med ising
  • Utfordringer i det nordiske kraftsystemet

Dersom du ønsker å delta på konferansen, ta kontakt: fou@statnett.no

Frist for å registrere seg er 25. mars 2019.