Fosweb er sentralt verktøy for kommunikasjon mellom konsesjonærer, og mellom konsesjonær og systemansvarlig. Per i dag benyttes Fosweb for innrapportering av kraftsystemdata (energilovforskriften § 6-1), overføringsgrenser (fos § 7), planer for gjenoppretting av normal drift ved driftsforstyrrelser (fos § 12) og planer for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF) (fos § 13, driftsstans (fos § 17) og FASIT-rapportering (fos § 22). Fosweb vil også utvides til å omhandle funksjonalitet i anlegg (fos § 14).

Det er viktig for oss å ha en god dialog med brukerne, og få innspill på hvordan verktøyet kan benyttes og utvikles best mulig. Målet er at nytteverdien skal være høyest mulig for både brukere og systemansvarlig. Møtedagen vil inneholde gjennomgang av endringer i eksisterende løsninger, informasjon og mulighet for innspill til nye løsninger samt dialog om ofte opplevde utfordringer og beste praksis.


Agenda for møtet:
• 12:00 Innledning, oppsummering siden sist etc, praktisk info
• 12:20 Informasjon og demo av fos § 14 i Fosweb

• 12:50 Pause

• 13:00 Informasjon og demo av innrapporteringsløsning for TUF- og GO-planer i Fosweb for selskap med lokale driftsenheter
• 13.15 Informasjon om Autofos
• 13.40 Kort status for OIS

• 13:50 Pause

• 14.00 Informasjon og demo av PQ-portal
• 14:30 Tilbakemelding og refleksjon fra deltakerne
• 14:50 Avslutning og informasjon om neste FoswebMøtet vil bli avholdt digitalt via Teams. Vi sernder ut invitasjon til de påmeldte tirsdag 24.november.

Meld deg på via denne linken . Frist for påmelding er mandag 23.november kl.17.00

Ved spørsmål om det faglige programmet kontakt Hans Olav Ween (hans.ween@statnett.no), eller Toan Tran (toan.tran@statnett.no). Dere kan også kontakte Hanne Finstad (hanne.finstad@statnett.no for praktiske spørsmål.

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper å se flest mulig!