Statnett er ansvarlig for utvikling av det norske transmisjonsnettet for strøm. I Nettutviklingsplanen gir vi interessenter og kunder en sammenhengende beskrivelse av våre planer, og hvilke drivere og muligheter vi ser på lengre sikt. For å fatte gode beslutninger på vegne av samfunnet er vi avhengige av samarbeid og dialog om nettplanleggingen. Vi ønsker løpende dialog med våre kunder og interessenter gjennom flere kanaler. Vi håper møtene vi inviterer deg til i mai vil bli en arena som gir utgangspunkt for godt samarbeid, innspill og dialog om nettutvikling gjennom hele året.

Regionale møter

Alle møtene vil inneholde én del om regional nettutvikling, og én del med tema som ikke er knyttet til geografi. Det er derfor mulig for alle å melde seg på flere av møtene. Vi vil også legge opp til strømming av alle møtene, og du kan også melde deg på for å få møtelink tilsendt på e-post. Vi legger opp programmet slik at det skal være mulig å reise til og fra på samme dag. Sted, dato og tentativ agenda for møtene blir følgende:

Bergen 2.mai

 • Status regional nettutvikling: Forsyningssikkerhet Nord-Jæren, Haugalandet og Hordaland, flaskehals Sognefjorden, ny produksjon i Sogn og Fjordane
 • Nasjonalt tema: Vurdering av forsyningssikkerhet i nettplanleggingen– probabilistisk metode

Sted: Thon Hotell Orion, påmeldingsfrist:12.april

Værnes 15.mai

 • Status regional nettutvikling: Økt kapasitet nord-sør og effekter av mer vindkraft, nytt forbruk i Møre og Romsdal
 • Nasjonale tema:
  • Forventet flyt og sentrale flaskehalser fremover
  • Balansert nettutvikling, miljø og klima

Sted: Quality Airport Hotel Værnes, påmeldingsfrist: 30.april

Gardermoen 21.mai

 • Status regional nettutvikling: Datasentre i Sørøst, Vindkraft i Hedmark, Nettplan Stor-Oslo
 • Nasjonalt tema: Hva gjør Statnett for en effektiv nettutvikling? Fra byggherrekostnader til FoU og samfunnsøkonomi

Sted: Park Inn Gardermoen, påmeldingsfrist: 7.mai

Tromsø 27.mai

 • Status regional nettutvikling: Hammerfest, Sør-nettet og Øst-Finnmark
 • Nasjonalt tema: Langsiktig investeringsprognose, mulige scenarioer og effekter på tariff

Sted: Quality hotel Saga, påmeldingsfrist: 12.mai