Statnett er ansvarlig for utvikling av det norske transmisjonsnettet for strøm. I Nettutviklingsplanen gir vi interessenter og kunder en sammenhengende beskrivelse av våre planer, og hvilke drivere og muligheter vi ser på lengre sikt. For å fatte gode beslutninger på vegne av samfunnet er vi avhengige av samarbeid og dialog om nettplanleggingen. Vi ønsker løpende dialog gjennom flere kanaler. Ambisjonen for møtene i mai er at de skal være en arena som gir utgangspunkt for godt samarbeid, innspill og dialog om nettutvikling gjennom hele året.

Mer informasjon om hvert møte finner du her:

Bergen (avholdt 2.mai)

Værnes 15.mai (påmeldingsfrist utløpt)

Gardermoen 21.mai (påmeldingsfrist 7.mai)

Tromsø 27.mai (påmeldingsfrist 12.mai)