I 2018 ble konferansen arrangert for 20. gang, og den har etablert seg som en sentral møteplass for bransjen.

Konferansen arrangeres hver høst i ulike byer rundt omkring i landet. Informasjon om avregningskonferansen høsten 2019 kommer på denne siden.