Årets avregningskonferanse ble digital og arrangert som et direktesendt webinar den 17.september fra klokken 0930 – 1200.

Deltagerne fikk høre om viktige endringer vi har foran oss som innføringen av én-pris/én balanse og 15 minutters avregningsperiode og siste nytt fra eSett og Elhub knyttet til både drift og videreutvikling. RME vil også informere om gjennomførte høringer og kommende endringer. Oslo Economics ga en smakebit fra den pågående evalueringen av gevinstrealisering knyttet til innføringen av Elhub, med en påfølgende paneldiskusjon.

Program avregningskonferansen 2020