Karriere i Statnett

  • Se film om hvordan vi jobber med å utvikle nye løsninger! Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til et viktig samfunnsoppdrag, i et imøtekommende og kompetansedrevet...

  • Kan du tenke deg et samfunn uten strøm? Ikke vi heller. Derfor bruker vi komplekse systemer for å sikre lys i lampa 24/7. I en verden som forandrer seg stadig raskere er én ting helt sikkert - ...

  • IT er blitt en av bærebjelkene i det moderne strømnettet. Her finner du en samling av medieartikler som viser forskjellige sider av IT i Statnett.

  • Techday er en konferanse for utviklere, arkitekter og andre med hjerte og forståelse for programmering og systemutvikling. Tema for konferansen i 2020 var "Smarte løsninger – Grønn fremtid"

  • Som informasjonsarkitekt i Statnett jobber Lillian Viken Helsengreen med å organisere, strukturere og tilgjengeliggjøre data på tvers av selskapet. Målet er at alle i Statnett har lett tilgang til...

Statnett trenger smarte IT-løsninger