Utfordringen

Nye- og eksisterende kabler kan i teorien utnyttes på en bedre måte enn i dag, spesielt når det gjelder overføringsevne, men også i forbindelse med lastmønstre og vedlikehold. For MIND HVDC-kabler vil det være fordelaktig å øke overføringsevnen fra 840 MW til 1,1 GW, så fremt det ikke øker risikoen for kabelfeil i betydelig grad.

 

Målet

Et av hovedmålene med prosjektet er å definere operasjonelle grenser for kabler som er i drift, og etablere lastmønstre for korttidsoverlast, ramping-hastigheter og forskjeller mellom vinter- og sommerdrift. Videre skal prosjektet bruke en stor andel av de allokerte ressursene på å øke overføringsevnen for MIND HVDC-kabler på en pålitelig måte, og analysere egenskapene til henholdsvis LCC og VSC. En evaluering av konsekvensene ved vedlikeholdsarbeid på kabler i drift inngår også i MIND cables-prosjektet.

 

Prosjektet

SINTEF utfører studier og analyser, mens Nexans skal produsere og teste prøvekabler. Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid bidrar med informasjon om driftsmønstre og erfaringer fra dagens kabeldrift. TSO-ene skal i tillegg definere hvilke bruksbehov de har for MIND HVDC-kabler i årene som kommer.

 

Prosjektdeltakere

  • Nexans Norway
  • Statnett
  • SINTEF
  • Svenska Kraftnät
  • Fingrid

 

Finansiering

  • Norges Forskningsråd
  • Nexans Norway
  • Statnett
  • Svenska Kraftnät
  • Fingrid