Aluminium er et lett materiale med relativt høy styrke

Aluminium er et lett materiale med relativt høy styrke. Master i aluminium er ikke noe nytt, men Statnett har aldri bygget aluminiums master på 420 kV spenningsnivå. Gjennom et prosjekt støttet av Norges Forskningsråd har Statnett i samarbeid med industrien utviklet en aluminiumsmast hvor en prototype har blitt testet med gode resultater. Nå står piloten for tur og den første masten vil bli montert på Kobbvatnet i løpet av sommeren 2019.

Komposittmaterialer blir mer vanlig

Komposittmaterialer blir mer og mer vanlig der man ønsker en høy styrke i forhold til vekt. På lavere spenningsnivåer som 132 kV og nedover benyttes det i dag mer og mer kompositt som bærende element. Statnett jobber med utvikling av en ny komposittmast på 420 kV spenningsnivå og har som mål å bygge og teste en prototype i 2020.

Nye materialer gir kostnadsbesparelser

Gjennom bruk av disse nye materialene ønsker Statnett å kunne redusere antall helikopterløft under mastemontasje. Dette vil føre til økt sikkerhet, raskere byggetid og totalt sett lavere kostnader. I tillegg har disse materialene ingen korrosjonsproblemer og man ser også derfor muligheter for å reduserer kostnader relatert til vedlikehold.