I kraftberedskapsforskriften har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt krav om at det skal være to uavhengige kilder for strømforsyning i stasjoner. I tillegg skal det være et nødstrømsaggregat. I dag har Statnett en standardløsning for å etablere vekselstrøm (230 V / 400 V) i stasjoner. Disse standardløsningene er følgende:

  • Forsyning fra hjelpevikling til hovedkrafttransformator
  • Forsyning via et lokalt energiverk
  • Nødstrømsaggregat

Målet

Målet til prosjektet har vært å kvalifisere SSVT som alternativ kilde til hjelpekraft når det mangler eller er for kostbart å gjennomføre strømforsyning lokalt. Løsningen vil kunne bidra til å oppfylle kravene i beredskapsforskriften.

Prosjektet

Det er utviklet kraftspenningstransformator (SSVT) som er dimensjonert for å kunne fungere som hjelpekraft til stasjoner. Teknologien som benyttes består av 3 en-fasetransformatorer som etableres på en samleskinne. På denne måten kan det etableres sikker strømforsyning direkte fra transmisjonsnettet. Til sammenligning er det ikke noen prinsipielle tekniske forskjeller mellom spenningstransformatorer som benyttes i stasjoner i dag og SSVT. Det er kun ytelsen som er økt for å kunne forsyne en stasjon med hjelpekraft.

Prosjektet som kvalifiserer denne teknologien, skal også finne ut om løsningen med SSVT kan erstatte forsyning fra hjelpevikling og bli en ny standard for vekselstrøm til Statnetts stasjoner. Vekselstrøms hjelpespenning fra hjelpevikling har noen utfordringer, blant annet med hensyn til driftssikkerhet og tilgjengelighet. Transformator med hjelpevikling er større, kan gi økte kostnader og kan oftere bli utsatt for feil sammenlignet med transformatorer uten slik vikling. Dette kan medføre forsinkelser i leveranse og tilgjengelighet i driftsfasen.

Prosjektet vil gi Statnett driftserfaring med SSVT ved å kjøre en pilot på Tokke stasjon.

Finansiering

Statnett