Utfordringen

Nye forbruksmønstre og energikilder vil kreve omfattende endringer i fremtiden. For å sikre sømløs og effektiv styring, må kraftsystemet tåle nye driftsmønstre med hyppigere oppstarter, utfall og vekslinger.

Per i dag mangler det pålitelige teststandarder for påkjenninger med spenningsimpulser fra kraftelektronikk.

 

Målet

Dagens tester med 50 Hz spenning gjenspeiler ikke de reelle utfordringene som systemet vil stå overfor fremover. Prosjektet skal derfor samle kunnskap og utvikle utstyr, modeller og teknikker som gjør det mulig å utføre mer omfattende stresstester av høyspenningskomponenter.

 

Prosjektet

FastTrans omfatter ulike isolasjonssystemer; fra indre isolasjon i kraftelektronikkmoduler, til isolasjon i høyspenningskabler, roterende maskiner og transformatorer. Testmetodene skal gi bedre deteksjon av partielle utladninger, bedre impulsutbredelse i nettverk, og mer nøyaktig diagnostikk av isolasjonsaldring.

 

Prosjektdeltakere

  • Infineon
  • Statnett SF
  • Equinor Energy AS
  • ABB AS
  • Statkraft Energi AS
  • Hafslund Nett AS
  • Aker BP AS
  • Total E&P NORGE AS

 

Finansiering

  • Norges Forskningsråd