Utfordringen

Kommunikasjonen mellom primæranlegget og kontrollanlegget på en transformatorstasjon i dagens strømnett, skjer i dag analogt. Store mengder data overføres i hundrevis av kobberledninger inn til kontrollanlegget, der signalene digitaliseres. Disse stasjonene innebærer store begrensninger knyttet til bygging og bruk, og står i veien for fremtidens smarte og digitale kraftsystem.

 

Målet

I ECoDiS er målet å utvikle, teste og pilotere flere digitale stasjoner, både i transmisjonsnettet og i distribusjonsnettet, både for å bygge kompetanse og for å ta i bruk en standardisert buss som blant annet gjør det mulig å implementere komponenter fra flere forskjellige leverandører.

 

Prosjektet

I prosjektet blir de analoge signalene erstattet av et digitalt grensesnitt, kalt en prosessbuss, slik prosjektansvarlig Statnett har utviklet på Furuset stasjon. På sikt skal signalene fra primæranlegget kommuniseres til kontrollanlegget over et mindre antall fiberoptiske kabler. Foreløpige resultater viser blant annet at digitale stasjoner tar 30 prosent kortere tid å bygge, de er mer kompakte, sikrere for dem som jobber der og lar seg i større grad enn analoge stasjoner fjernstyre og fjerndiagnostisere.

Prosjektperiode: 2019-2023

 

Prosjektdeltakere

 • Norges Forskningsråd
 • SINTEF (prosjektleder)
 • Statnett
 • Tensio Nett
 • Elvia
 • BKK
 • Lede
 • Agder Energi Nett
 • NVE
 • NTNU

 

Finansiering

 • Norges Forskningsråd
 • SINTEF (prosjektleder)
 • Statnett
 • Tensio Nett
 • Elvia
 • BKK
 • Lede
 • Agder Energi Nett
 • NVE

 

https://www.sintef.no/prosjekter/ecodis-engineering-and-condition-monitoring-in-digital-substations/