Utvikling av energisystemet

Du får møte Olje- og energiministeren, Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas og Andy Ott fra PJM som vil snakke om hvordan PJM drifter et kraftnett ved utstrakt bruk av markedsløsninger

Hvordan vil kraftmarkedet utvikle seg fremover og hvordan vil elektrifiseringen påvirke vår hverdag?

Bernt Reitan Jenssen fra Ruter kommer og snakker om hvordan han ser for seg Ruters rolle fremover og hvilke behov han ser. Vi samler også toneangivende stemmer fra kraftbransjen for å se på hva som rører seg rundt utvikling av nye markeder, fleksibilitet og hvordan vi skal samarbeide i kraftbransjen for å løse utfordringene best mulig. Walter Qvam, tidligere CEO for Kongsberggruppen, nå styreleder for Digital Norway vil snakke om hvordan omstillingen har foregått i andre bransjer og hvordan vi i kraftbransjen kan lære av dette.

Kostnadseffektiv nettutvikling

Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i bransjen, og evnen til å gjennomføre effektive prosjekter vil være viktig for å holde totalregningen nede. Vi får blant annet møte konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett Elisabeth Vike Vardheim som jobber for å øke effektiviteten i Statnetts utbygginger.

Kunden spør og Auke svarer

Vi møter Auke Lont i samtale med representanter for kundene, hvor han blir utfordret og svarer på spørsmål.

Nå kan du se opptak fra årets konferanse.