Javautvikler

Lyset i lampa kommer ikke av seg selv. En rekke samfunnskritiske systemer og applikasjoner ligger bak sikker kraftforsyning. Som javautvikler i Statnett vil du jobbe med å videreutvikle applikasjoner for overvåkning, drift og balansering av kraftsystemet. Du vil samarbeide med operatører og andre fagpersoner for å forenkle og automatisere oppgaver 

Les mer om stillingen


Dataplattformutvikler

Dataplattformen til Statnett er fundamentet for analyser, beslutninger og driften av kraftsystemet. Dataene vi tilgjengeliggjør blir stadig viktigere og etterspørres av flere. Som dataplattformutvikler i Statnett vil du jobbe med å videreutvikle våre løsninger for datavarehus, stordatalagring og rapportering, slik at vi får enkel tilgang på tilrettelagte data.  

Les mer om stillingen


Plattformutvikler

I Statnett er vi nå i gang med å etablere en PaaS som vil være fundamentet for utvikling i Statnett de kommende årene. Her har vi som mål å benytte de nyeste teknologiene og ligge i forkant av utviklingen. Fremtiden er elektrisk og potensialet er enormt.

Nå ser vi etter utviklere som ønsker å være med på å etablere en PaaS for Statnett. Teamet vil organiseres med en miks av både unge og erfarne ressurser.

Les mer om stillingen

 

Senior Ingeniør IT-Infrastruktur sikkerhet

Vil du være med på å sikre en samfunnskritisk infrastruktur? Hos oss vil du ha en viktig rolle i vårt operative IT-sikkerhetsmiljø som ansvarlig for Infrastruktur sikkerhet i et software-definert datasenter(SDDC).Her er det virtualisering og brannmur teknologier som benyttes.  Du vil få ansvar for sikkerhetsløsningene og må kunne bidra med innspill til strategi, planer og løsningsdesign.

Les mer om stillingen