Når du bruker strøm, samler ditt lokale nettselskap inn data fra strømmåleren og sender til en sentral datahub, Elhub. Denne gjør det mulig for deg å få nøyaktig strømregning, og den gjør det mulig å melde flytting eller bytte strømleverandør raskt og enkelt. Vi som jobber i Elhub sørger for at selskapene som leverer og selger strøm, får presise data og kan tilby gode tjenester til strømkundene. Samtidig legger Elhub til rette for helt nye løsninger i strømmarkedet. Vi skal være en katalysator for innovasjon fordi vi gjør informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle.

 

Vi behandler enorme datamengder

Elhub får inn mellom 70 og 90 millioner måleverdier hver eneste dag, fra over 3 millioner strømmålere. Vi har vært i full drift siden februar 2019 og må levere tjenester med topp datakvalitet, ytelse, sikkerhet og personvern, hele døgnet, året rundt. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked.

 

Nå skal vi utvikle fremtidens løsninger

Vi og forenkler hverdagen for både strømkunder, nettselskaper og kraftleverandører. Nå skal vi ta neste skritt i arbeidet med å legge til rette for elektrifiseringen av Norge. Vi skal gjøre det mulig å bruke strøm på nye, smarte måter. Vi skal bygge, forbedre og vedlikeholde systemene våre i tverrfaglige team , og vi skal utvikle mer selv.

Møt noen av våre ansatte som forteller om arbeidshverdagen i Elhub. 

Fakta om Elhub – kraftbransjens sentrale datahub

  • Elhub samler og håndterer måleverdier for all forbruk og produksjon av strøm i Norge. Vi gjør det mer effektivt å skifte strømleverandør, oppdatere kundeinformasjon og beregne riktig strømregning. Alle aktører har tilgang til data på samme vilkår og avansert teknologi gir høy ytelse samtidig som informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt. Våre systemer forenkler hverdagen for strømkunder, kraftleverandører og nettselskaper. Sammen med våre kunder bidrar vi til elektrifiseringen av Norge.
  • Vi er organisert som et heleid datterselskap av Statnett SF. Det er myndighetene som har gitt Statnett i oppdrag å utvikle Elhub. Statnetts oppdrag er å bygge, eie og drive det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt.