Fremtiden er elektrisk

  • Kan du tenke deg et samfunn uten strøm? Ikke vi heller. Derfor bruker vi komplekse systemer for å sikre lys i lampa 24/7. Det går hovedsakelig   i Java, Kotlin og Python. I en verden som forandrer...

  • Elhub er den sentrale datahuben for informasjonsutveksling i strømmarkedet. Sammen utvikler vi smarte løsninger som forenkler hverdagen og bidrar til elektrifisering av Norge. Elhub er et heleid...

  • Techday er en konferanse for utviklere, arkitekter og andre med hjerte og forståelse for programmering og systemutvikling. Tema for konferansen i 2020 var "Smarte løsninger – Grønn fremtid"

  • Som informasjonsarkitekt i Statnett jobber Lillian Viken Helsengreen med å organisere, strukturere og tilgjengeliggjøre data på tvers av selskapet. Målet er at alle i Statnett har lett tilgang til...

Statnett trenger smarte IT-løsninger