Våre sentrale prosjekter

Statnett har en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør disse prosjektene en satsing på 1,7 milliarder kroner.

Vi investerer timer og kroner i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig. Mange prosjekter får i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene og deler da kostnader med disse.

I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra disse prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

  Målet er å skape økt forståelse for hvordan kompleksiteten i bygg og anleggsprosjekter påvirker sikkerhet og læring, samt videreutvikle verktøy for å håndtere sikkerhet gjennom et systemperspektiv.

 • - Artikkel

  Geiteprosjekt

  Trefall er en av hovedårsakene til lengre strømbrudd i Norge, spesielt i distribusjonsnettet. Men også i sentralnettet som Statnett drifter, er skogrydding i og rundt kraftgatene avgjørende for å...

 • - Artikkel

  Risiko i kraftsystemet (VulPro)

  Hvordan  sikre strømforsyningen i et stadig mer sammensatt kraftsystem? Prosjektet  VulPro  skal  forske på   risiko i kraftsysteme t, der kunnskapen som utvikles vil bidra til å sikre optimal drif...