I driftssentralene overvåkes systemet basert på målinger og informasjon som er tilgjengelig fra stasjoner og kraftverk i de aktuelle ansvarsområdene. Med et kraftsystem i endring blir det større og større behov for høyere nøyaktighet, tidsoppløsning og pålitelighet i den informasjonen som operatørene trenger. I disse prosjektene vil Statnett få kunnskap og erfaring med automatisk regulering av nettet, bedre utnyttelse av PMU-data og bedre stabilitet under krevende driftsforhold

Prosjekt 1 – SPANDEx

(Control Centre Platform for Synchrophasor and PMU Applications, Integration and Data Exchange)

Prosjektet skal utvikle og prøve ut metoder og løsninger basert på sanntidsmålinger fra Phasor Measurement Units (PMU) i Statnetts driftssentralmiljø. Man skal implementere og introdusere utvalgte anvendelser i Statnetts driftssentraler for å få praktiske erfaringer og tilbakemeldinger fra operatørene om hvilke anvendelser de anser som mest nyttige. Det å kunne ta i bruk denne teknologien i framtidens driftssentraler anses for å være et nødvendig skritt på veien mot det å kunne håndtere neste generasjon kraftsystem.

Prosjektet er inndelt i 7 arbeidspakker/delprosjekter:

 1. Teknologi kartlegging
 2. Analyse av underliggende nettverks/kommunikasjonsløsning
 3. PMU applikasjonsutvikling
 4. PMU applikasjonsimplementasjon
 5. Testing
 6. Ende-til-ende ytelsesanalyse
 7. Roadmap anbefalinger

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og GE, SINTEF og NTNU. Det ble startet i 2016 og vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2019.

 

Prosjekt 2 – NEWEPS

(Nordic Early Warnning Early Prevention System)

Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere PMU-basert systemer for overvåkning og kontroll av dynamisk stabilitet for det nordiske kraftsystemet.

 

Prosjektet et delt inn i ni arbeidstaker (WP1-WP9) med følgende oppgaver:

 • Utvikle demonstratorer/prototyper for tidlig varsling/forebygging av ustabiliteter
 • Utvikle testspesifikasjoner
 • Utvikle grensesnitt for EWEP moduler??
 • Utvikle og teste applikasjoner for spennigsstabilitet og overvåke svingninger i kraftnettet
 • Utvikle metoder for visualisering av system tilstand
 • Utvikle roadmap

 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og de andre nordiske TSO'ene (Energinet, Fingrid og SvK) samt flere forskningsinstitutter og universiteter. Det er et prosjekt over 4 år som startet i 2019 og vil bli ferdigstilt i 2023.