Prosjektet er rettet mot å finne tekniske løsninger for å etablere styringssystemer fra Statnetts driftssentraler ut mot større lastobjekter i et avgrenset område, for å kunne kalle på disse ved hendelser og utfall i nettet.

Prosjektet ble gjennomført i begynnelsen av 2016 og ble avsluttet i mai 2018.

Målet med prosjektet var å skaffe og bruke forbruk, som kan kobles ut som, et verktøy ved anstrengt drift i kraftsystemet. Sentralnettet i nord har større utfordringer enn ellers i landet under storm og uvær.  Ved utfall av linjer er det hensiktsmessig å kunne redusere forbruket for å minske belastningen på linjene og transformatorene.

Operatøren på regionsentralen kan lage muligheter til å gjennomføre omkoblinger eller feilrettinger. Konseptet er å koble ut noe fleksibelt forbruk for å hindre ukontrollert utfall av større områder. Dette vil øke forsyningssikkerheten og spare samfunnet for store kostnader. For å bidra til videre utvikling og bruk av forbrukerfleksibilitet så ønsker vi å dele erfaringer fra dette prosjektet gjennom rapporten som er utarbeidet av Thema Consulting.