Spandex

I pilotprosjektet Spandex søker vi å utvikle og prøve ut metoder og løsninger basert på sanntidsmålinger fra Statnetts driftssentral.

En sentral oppgave vil være å etablere en IKT-plattform for utvikling av ulike applikasjoner til bruk i drifts­sentralene, og sikre et effektivt grensesnitt mot Statnetts nye driftssentralsystem.

Prosjektet vil behandle problemstillinger knyttet til Big Data, utfordringer knyttet til en framtidig sanntids IKT-infrastruktur, informasjonssikkerhet og ikke minst applikasjoner på veien mot økt automatisering av systemdriften.

Bedre kontroll av kraftflyten

Driften blir stadig utfordret på større og uforutsigbare variasjoner i kraftflyten. Spandex vil forske på å teste eksisterende PMU applikasjoner for å kunne utvikle nye for så igjen å innføre disse i operativ drift. Dette vil medføre at vi går fra overvåking av kraftflyten til beskyttelse og kontroll av flyten