Spandex

I pilotprosjektet Spandex søker vi å utvikle og prøve ut metoder og løsninger basert på sanntidsmålinger fra Statnetts driftssentral.

En sentral oppgave vil være å etablere en IKT-plattform for utvikling av ulike applikasjoner til bruk i drifts­sentralene, og sikre et effektivt grensesnitt mot Statnetts nye driftssentralsystem.

Prosjektet vil behandle problemstillinger knyttet til Big Data, utfordringer knyttet til en framtidig sanntids IKT-infrastruktur, informasjonssikkerhet og ikke minst applikasjoner på veien mot økt automatisering av systemdriften.

Bedre kontroll av kraftflyten

Driften blir stadig utfordret på større og uforutsigbare variasjoner i kraftflyten. Spandex vil forske på å teste eksisterende PMU applikasjoner for å kunne utvikle nye for så igjen å innføre disse i operativ drift. Dette vil medføre at vi går fra overvåking av kraftflyten til beskyttelse og kontroll av flyten

 

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Statnett

Når du registrerer deg som nyhetsabonnent, får du en e-postbekreftelse fra oss. Om du ønsker å melde deg av abonnementet, finner du lenke til dette i hver e-post vi sender deg.