SAMBA er forkortelsen for Smarter Assets Management with Big Data.

Relevante problemstillinger i prosjektet er:
• Hvordan er tilstanden til anleggene akkurat nå?
• Hvordan vil tilstanden utvikle seg fremover?
• Når er optimalt tidspunkt for vedlikehold?
• Når må vi bytte ut komponenter?

Svarene krever kompetanse på tvers av fagdisipliner, utvikling av ny IKT-plattform og systemintegrasjon, samt effektive sluttbrukerløsninger som behandler og sammenstiller store datamengder som grunnlag for beslutninger.
SAMBA-prosjektet er et treårig forskningsprosjekt. Prosjektet mottar støtte fra Norsk Forskningsråds Energix-program og vil pågå ut 2018.

Hvorfor?

  • Anleggsforvaltning kan gjøres smartere  

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Et vedlikeholds- og reinvesteringsregime basert på kunnskap om komponentene   
  • Bedre utnyttelse av data og mer effektiv datainnsamling

Hvor er vi nå?

  • Prosjektet har bidratt til en ny smart asset management-strategi i Statnett
  • Test av forskjellige modeller og metoder for tilstandsvurdering