Relevante problemstillinger i prosjektet er:


• Hvordan er tilstanden til anleggene akkurat nå?
• Hvordan vil tilstanden utvikle seg fremover?
• Når er optimalt tidspunkt for vedlikehold?
• Når må vi bytte ut komponenter?

Svarene krever kompetanse på tvers av fagdisipliner, utvikling av ny IKT-plattform og systemintegrasjon, samt effektive sluttbrukerløsninger som behandler og sammenstiller store datamengder som grunnlag for beslutninger.
SAMBA-prosjektet er et treårig forskningsprosjekt. Prosjektet mottok støtte fra Norsk Forskningsråds Energix-program og ble fullført våren 2019.

Hvorfor?

  • Anleggsforvaltning kan gjøres smartere  

Hva ønsker vi å oppnå?

  • Et vedlikeholds- og reinvesteringsregime basert på kunnskap om komponentene   
  • Bedre utnyttelse av data og mer effektiv datainnsamling

Hvor er vi nå?

  • Prosjektet har bidratt til en ny smart asset management-strategi i Statnett
  • Test av forskjellige modeller og metoder for tilstandsvurdering
  • Gjennomført sluttkonferanse på Thon Hotel Storo januar 2019
  • Prosjektet ble avsluttet våren 2019