Prosjektets bakgrunn

I 2014, førte endringer i luftfartstilsynets regelverk til at Statnett måtte montere tusenvis av flymarkører på eksisterende kraftledninger. Og fristen for dette var oktober 2019. På den tiden var linevogn den primære metoden som ble brukt for montasje av flymarkører i Norge.  På grunn av arbeidsmengden og den korte fristen, ble det gjort en undersøkelse av hvilke montasjemetoder som ble brukt rundt om i verden. Den ideelle metoden ville: eliminere eller redusere arbeid i høyden, montere 10+ markører om dagen og være kostnadseffektiv. Det var et krav at metoden fungerte med flymarkører som er bygget for å tåle det krevende norske klimaet. Konklusjonen ble at en tilpasset robot basert løsning burde undersøkes.

Designarbeidet ble fokusert i tre hovedområder

  • Flymarkør klemmemekanisme
  • Flymarkør – robot grensesnitt
  • Robot design

Tids- og kostnadsbegrensningene var en viktig faktor i mange designbeslutninger. Tett samarbeid mellom en robot leverandør, to flymarkør produsenter og Statnett var en viktig faktor i designarbeidet.

I november 2016 ble den første testen av en prototype utført. Løsningen fungerte, men var lite praktisk. For dette trengtes det omfattende endringer. I 2017 begynte vi testingen av den neste generasjons robot og i 2018, etter flere forbedringer ble den endelige løsningen tatt i bruk av entreprenørene. Statnett har ved hjelp av roboten montert over 300 flymarkører på våre ledninger og utviklingsarbeid fortsetter for å verifisere om robotene kan brukes på toppliner med spenning på faselinene. Det vurderes om Statnett skal starte et "spinn off" prosjekt hvor vi utvikler en demonteringsrobot.

 

 

Robot montasje partnere

 

Her testes roboten som skal bedre flysikkerheten