Prosjektets bakgrunn

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kraftledninger er et problem i de fleste land med høytliggende kraftledninger, og i Norge har vi noen av de høyeste islastene som er målt.

Nasjonalt isingskart

Vi vil utvikle et nasjonalt isingskart med designverdier basert på historisk vær. I tillegg vil vi vurdere klimaendringenes effekt. Vi vil se på våt snø- og skyisning i kombinasjon med høye vindlaster. Dette vil være nyttig informasjon ved planlegging av nye kraftledninger.


Prosjektet tar sikte på å utvikle kostnadseffektiv instrumentering som gir oss muligheten til å monitorere islastene på utsatte steder og koble dette mot isingsprognoser. Med økt forståelse for feilene relatert til ising ønsker prosjektet å undersøke forskjellige metoder for å unngå og fjerne store islaster på eksisterende anlegg og under planlegging av nye kraftledninger.

Icebox