Per i dag finnes det ikke kommersielle systemer som kombinerer automatisk flyvning, innsamling og utnyttelse av informasjon fra droner sammen i et ferdig konsept som passer Statnetts formål og behov.

AI-4-UAS Artificial intelligens for unmanned aerial systems

For Statnett er det en svært viktig å ha et best mulig tilstandsbilde av alle forhold knyttet til sentralnettet. Det kan være vanskelig å nå ut i krevende områder til fots, det blir ofte kostbart å benytte helikopter, og værforhold gjør sitt til at mannskap har en tøff arbeidshverdag. Utstrakt bruk av moderne droneteknologi vil være et meget godt virkemiddel for å effektivisere denne delen av nettdriften. Ny sensorikk installert på dronene vil også føre til at feil i større grad kan hindres gjennom å avdekke svakheter i komponenter på et tidlig stadium

Connected Drone, en integrert droneplattform. Skjermbilde
Det kan være vanskelig å nå ut i krevende områder til fots, det blir ofte kostbart å benytte helikopter, og værforhold gjør sitt til at mannskap har en tøff arbeidshverdag. Utstrakt bruk av moderne droneteknologi vil være et meget godt virkemiddel for å effektivisere denne delen av nettdriften

Connected Drone er en integrert drone plattform utviklet av eSmart Systems og bygger på IoT, big-data og AI-teknologi. Dette prosjektet vil anvende deler av denne plattformen for å utvikle digital intelligens bl.a. gjennom anvendelse av flere forskjellige sensorer (som f.eks. IR) som vil hente inne store mengder data. Datafangst fra disse sensorsystemer vil prosesseres videre, både lokalt på dronen (edge-computing) gjennom nye kraftige prosessorer og i skyløsning sentralt. Dette vil bidra til å effektivisere driften og i større grad automatisere inspeksjonen av strømnettet. Robuste og sikre kommunikasjonsløsninger mellom droner, mellom drone og bakkestasjon, og mellom bakkestasjon og skyen er også en del prosjektet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og eSmart Systems. Det startet i 2017 og vil bli ferdigstilt i 2020.

 

Automatisk droneflyvning på stasjon

Dette prosjektet skal utvikle et system for inspeksjon/overvåking vha. drone (UAS), som kan påkalles eller fly automatisk på Statnetts trafostasjoner for å innhente spesifisert informasjon (bilder, IR, UV) og deretter returnere til utgangsposisjonen. Dronen er parkert i en hangar med lademulighet. All aktivitet skal kunne skje automatisk, men manuell styring ved behov er også mulig. Dronen skal kunne sendes ut på forhåndsdefinerte ruter for å bistå med overvåking eller inspeksjon av perimeter, områder, komponenter, strukturer og bygninger. Systemet er knyttet til Statnetts Overvåkningssenter på Sundalsøra

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og våre partnere KVS Technology, Nordic Unmanned og SINTEF og består av 7 arbeidspakker/delprosjekter:

  1. Kravspesifikasjon
  2. Kommunikasjon og kontroll
  3. Unmanned Arial System (UAS)
  4. Navigasjon og sensing
  5. Dronehangar
  6. Kontrollrom
  7. Testing og demonstrasjon

Prosjektet startet i 2017 og vil bli ferdigstilt sommeren 2019.

Illustrasjon av automatisk droneflyvning på stasjon
Automatisk droneflyvning på stasjon. Dette prosjektet skal utvikle et system for inspeksjon og overvåking ved hjelp av drone, som kan påkalles eller fly automatisk på Statnetts trafostasjoner for å innhente spesifisert informasjon og deretter returnere til utgangsposisjonen
Droner skal avdekke feil på kraftnettet
For Statnett er det en svært viktig å ha et best mulig tilstandsbilde av alle forhold knyttet til sentralnettet. Det kan være vanskelig å nå ut i krevende områder til fots, det blir ofte kostbart å benytte helikopter, og værforhold gjør sitt til at mannskap har en tøff arbeidshverdag. Utstrakt bruk av moderne droneteknologi vil være et meget godt virkemiddel for å effektivisere denne delen av nettdriften. Ny sensorikk installert på dronene vil også føre til at feil i større grad kan hindres gjennom å avdekke svakheter i komponenter på et tidlig stadium.