Utfordringen

Mange store og kritiske konstruksjoner, for eksempel master eller vindturbiner, holdes sammen av tusenvis av bolter. Disse må sjekkes jevnlig i forbindelse med vedlikehold, noe som ofte er både arbeidskrevende og farlig.

 

Målet

Å utvikle en ny sensor som er klar for markedet i løpet av tre år. Den nye boltesensoren skal bidra til sikrere konstruksjoner, reduserte kostnader og tryggere vedlikehold av Statnett sine installasjoner.

 

Prosjektet

Forskningspartnerne utvikler en ny type sensorteknologi med sensorer og “lesere”. Løsningen registrerer for-spenningen i boltene, som sier noe om bolteforbindelsens beskaffenhet og hvorvidt det er behov for etter-trekking.

 

Prosjektdeltakere

 • DigiBolt AS
 • Fastlane Technologies
 • SINTEF
 • Statkraft
 • Tronrud Engineering
 • Statens vegvesen
 • Statnett
 • ConocoPhillips
 • Hydro Karmøy

Finansiering

 • Norges Forskningsråd
 • Øvrige partnere