Vi prioriterer forskningstema som vil bidra til tettere kobling mellom systemdrift og anleggsforvaltning, økt funksjonalitet i eksisterende og ny anleggs­masse, og utvikling av fremtidsrettede løsninger for å ta i bruk sluttbrukerfleksibilitet i driften av kraftsystemet.

Prosjektene innenfor smarte nett er:

I dokumentlisten nederst på denne siden finner du noen av våre resultater innen for smarte nett.

Kunstig intelligens balanserer kraftnettet