Vi vil også i mange tilfeller kunne utsette eller avverge nettinvesteringer ved å utnytte fleksibilitet og kapasitet hos både forbrukere, produsenter og netteiere.

Eksempler på forskningstemaer under dette programmet omfatter:

  • Datadrevet beslutning for nettplanlegging
  • Samhandling med andre bransjer
  • Samspill med eiere av distribusjonsnett og kunder
  • Statnetts rolle i fremtidens energisystem
  • Fleksibilitet i et full elektrifisert, digitalisert og integrert energisystem
  • Fleksibilitet gjennom bedre samhandling på tvers av ulike nettnivåer