Med et titalls milliarder kroner i planlagte investeringer de kommende årene har Statnett et særlig ansvar for å påse av utbyggingene skjer så sikkert, raskt og kostnadseffektivt som mulig.

FoU-potensialet innenfor programmet innovativ teknologi er derfor stort. Programmet skal stille grunnleggende spørsmål og utfordre gamle sannheter rundt nettutvikling og nettutbygging, samtidig som eksisterende utbyggingsmetoder skal videreutvikles innenfor kjente rammer. 

Prosjektene innenfor innovativ teknologi er:

I dokumentlisten nederst på denne siden kan du lese om våre resultater innenfor programmet innovativ teknologi

Kraftbransjen har stort behov for kreative løsninger for å sjekke status på kritiske komponenter. Se filmen for hvordan vi løste denne oppgaven.