Nye metoder og digitalisering vil kunne bidra til å redusere risiko innen HMS og kostnader for utbygging.

Statnett er i en fase hvor reinvesteringer krever bruk av andre teknologier og metoder enn de som brukes for nybygging. Økt digitalisering leder også til et behov for en annen retrofit metodikk.

Eksempler på forskningstema er

  • Modellering
  • Ising
  • Roboter
  • Digital stasjon
  • Reinvesterings- og retrofitmetoder (ettermontering)
  • Levetidsforlengelse
  • Personsikkerhet