Statnett forbereder kraftsystemet på å håndtere mer fornybar kraftproduksjon, økt strømforbruk og større og hyppigere endringer både i produksjon og forbruk. Behovet for å kunne reagere raskt og ha god kontroll på både anleggenes og systemets tilstand er nødvendig.

Vi prioriterer forskningstema som vil bidra til tettere kobling mellom systemdrift og anleggsforvaltning, økt funksjonalitet i eksisterende og ny anleggs­masse, og utvikling av fremtidsrettede løsninger for å ta i bruk sluttbrukerfleksibilitet i driften av kraftsystemet.

Prosjektene innenfor smarte nett er:

Målet er at datadrevet beslutningsstøtte i sanntid, automatisering og selvlæring skal gi mer effektiv systemdrift gjennom bedre håndtering av risiko og dermed styrke systemets evne til å ta hånd om økt last og produksjon.

Kunstig intelligens balanserer kraftnettet