Statnett forbereder kraftsystemet på å håndtere mer fornybar kraftproduksjon, økt strømforbruk og større og hyppigere endringer både i produksjon og forbruk. Behovet for å kunne reagere raskt og ha god kontroll på både anleggenes og systemets tilstand er nødvendig.

Eksempler på forskningstemaer under dette programmet inkluderer derfor:

 • Datadrevet og automatisert beslutningsstøtte for fremtidens systemdrift
 • Anleggsforvaltning i sanntid
 • Smart overvåking, styring og kontroll ved hjelp av nye metoder og systemer som
  • PMU (Phaspr measurement unit)
  • sensorer
  • droner
 • Cybersikkerhet
 • Menneske-maskin grensesnitt
 • Nye balanseringskonsepter
 • Nye digitale samhandlingsløsninger

Målet er at datadrevet beslutningsstøtte i sanntid, automatisering og selvlæring skal gi mer effektiv systemdrift gjennom bedre håndtering av risiko og dermed styrke systemets evne til å ta hånd om økt last og produksjon.