Det er ønskelig og nødvendig å bygge opp strategiske kunnskapsmiljøer på universiteter, forskningsinstitusjoner og i bransjen for øvrig. Det er derfor aktuelt å inngå strategiske allianser med utvalgte miljøer og institusjoner for å sikre tilstrekkelig kompetanse i fremtiden.

Vi har per i dag en avtale med NTNU, Samarbeidsavtale, som skal sikre at det opprettholdes og videreutvikles kompetanse på utvalgte strategiske områder for Statnett, blant annet gjennom støtte til professor (100%, 5 år) og førsteamanuensis (20%, 3 år).

Områder som vi har valgt å støtte er

  • Blokkjede og kunstig intelligens
  • Vern
  • Cybersikkerhet