Vi forventer at disse utfordringene vil bli større i framtiden, og det blir viktig å ha god kontroll på systemtilstand og respondere riktig på endringer, og utvikle tilpassede markedsmekanismer (modeller/struktur/system).

Bedre overvåkings- og kontrollfunksjoner vil være viktig for å sikre et stabilt og driftssikkert kraftsystem. Statnett ønsker å forstå hva som kreves av tilrettelegging av data og dataplattformer, hvilken funksjonalitet, analyseverktøy og applikasjoner man må ha for å gi riktig beslutningsstøtte i fremtidens drifts- og markedsløsninger.

  • Hvordan skal vi bruke våre og andres data for å få optimal beslutningsstøtte i sanntid og automatisere systemdriften?
  • Hvordan skal vi utforme markeder som tar hensyn til de fysiske egenskapene i kraftsystemet og som legger til rette for et fullelektrisk samfunn?
  • Hvordan skal organisasjonen innrettes for å ta dette effektivt i bruk
  • Hvordan ivareta forsyningssikkerheten når IT-systemer svikter?
Kunstig intelligens balanserer kraftnettet