Prosjektets bakgrunn

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kraftledninger er et problem i de fleste land med høytliggende kraftledninger, og Norge har vi noen av de høyeste islastene som er målt.

Nasjonalt isingskart

Vi vil utvikle et nasjonalt isingskart med designverdier basert på historisk vær. I tillegg vil vi vurdere klimaendringenes effekt. Vi vil se på våt snø- og skyisning i kombinasjon med høye vindlaster. Dette vil være nyttig informasjon ved planlegging av nye kraftledninger.


Prosjektet tar sikte på å utvikle kostnadseffektiv instrumentering som gir oss muligheten til å monitorere islastene på utsatte steder og koble dette mot isingsprognoser. Med økt forståelse for feilene relatert til ising ønsker prosjektet å undersøke forskjellige metoder for å unngå og fjerne store islaster på eksisterende anlegg og under planlegging av nye kraftledninger.

Icebox