Vi har per i dag en avtale som inngår i dette programmet.

NTNU, Samarbeidsavtale som skal sikre at det opprettholdes og videreutvikles kompetanse på utvalgte strategiske områder for Statnett, blant annet gjennom støtte til professor (100%, 5 år) og førsteamanuensis (20%, 3 år).

Områder som vi har valgt å støtte er

  • Blokkjede og kunstig intelligens
  • Vern
  • Cybersikkerhet