Gjennom bred erfaring og høy kompetanse løser vi risikofaktorer, ordner dispensasjoner og legger til rette for den tryggeste og mest effektive transporten av din last.

Få av våre prosjekter er helt identiske, men metodene vi bruker er basert på erfaring, sikkerhet og velutprøvde rutiner. Nettopp vår erfaring fra komplekse oppdrag i krevende terreng og forhold gir oss tyngden du trenger for å flytte din verdifulle last fra A til B.

Vi har god dialog med både veimyndigheter, politi og havnevesen og kjenner de rutiner som må gjennomføres for å sikre både last og omgivelser.

Dessuten jobber vi kun etter de strengeste HMS krav og utfører sikkerjobbanalyser for å verifisere at prosjektet utføres på den tryggeste måten.

Komplekse transportoppdrag er ofte en ressurskrevende affære. Derfor vurderer vi og velger de mest kostnadseffektive tiltakene uten at det går utover lastens verdi og sikkerhe

Beredskap

I våre transport og beredskapsplaner vurderer vi lastens størrelse og vekt før noe annet blir bestemt. Deretter gjør vi en befaring av transportruten for å undersøke og beregne fremkommeligheten.  Dette gir oss grunnlag for hva slags utstyr som må benyttes eventuelt om det må utføres tilpasninger på ruten.

I planleggingen blir bruhøyder, tunellhøyder, jernbaneunderganger samt kurver målt for å forsikre fremkommeligheten. Her undersøkes det om veien må senkes under bruene, om bruer vi må kjøre over må forsterkes eller eventuelt at lasten kobles av bilene og vinsjes over. I enkelte tilfeller må man sprenge vekk fjell og rydde trær.

Håndtering av dispensasjoner og dialog med myndighetene er en avgjørende del av planleggingen. Når de nødvendige dispensjoner er godkjent avtales tidspunkt for transporten med politiet. Ved transport av store komponenter kreves det ofte at politiet er involvert i veireguleringen. I de fleste tilfeller må også veivesenet stille med følgebil for å passe på at blant annet bruer blir passert etter gitte anvisninger.