For støtte til stor og kompleks veitransport har vi fire følgebiler som er godt utstyrt med skilt, varselamper og kommunikasjonsutstyr.

Spesialbygd for Statnetts transport sitt formål har vi fem trekkvogner. Disse er godt utstyrt med kraner og vinsjer og benyttes blant annet til å trekke og skyve spesialtransport på vei.

For frakt av store og tunge komponenter langs vei har vi en spesialkonstruert rigg med induviduell sving på alle hjul samt utskiftbar hydraulisk bom med heve- og senkfunsjon.

Der det er fornuftig å transportere på jernbane benytter vi vår spesialbygde vogn med hydraulisk hev- og senbar bom. Vogna er godkjent for last opptil 360 tonn innenfor lengder 9 meter og bredder på 3,5 meter.

 

Løft og skidding

Flytting og løfting av store, tunge komponter krever solid utstyr og spisskompetanse. Vi stiller med bransjeledende utstyr og unik erfaring.

Våre oppdrag rettes hovedsaklig mot energi og kraftindustrien, men begrensningene settes ikke der. Innen løfting og skidding tar vi en rekke oppdrag hvor lastens størrelse og tyngde setter absolutte krav til håndteringen.  

Primært løfter og flytter vi tunge, høye og brede komponenter på lukket område. I hovedsak håndterer vi trafoer, turbiner og generatorer for kraftindustrien, men vi kan også flytte hus, løfte bruer og andre komponenter som er krevende å håndtere.

Vi tar i bruk hydrauliske jekker, sliskebaner, selvgående henger, kranbil og trekkvogner for å laste og losse din last. Våre rutiner sørger for at oppdraget koordineres med høy grad av sikkerhet hvor hverken last, personer eller omgivelser kommer til skade.

Trafostransport til Sogndal