Beredskap og tungtransport

Visste du at vi leverer tunge transportjenester på vei, jernbane og til sjøs?

Våre transporttjenester inngår i Statnetts beredskapsplaner og skal sørge for sikkerhet og beredskap for tunge og utsatte komponmenter innen norsk energi - og kraftindustri.

  • For å legge til rette for at ny fornybar kraftproduksjon i Jondal og Kvinnherad skal komme på nett, må transformeringskapasiteten i Mauranger økes. Den nye produksjonen transporteres hhv via det...